M02245SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARD. STANISŁAWA DZIWISZA

GIMNAZJUM IM. KARD. STANISŁAWA DZIWISZA

– oddział przedszkolny
– pracownia multimedialno-lingwistyczna
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna
– pracownia internetowa
– przyjazne, bezpieczne środowisko

SZKOŁA PODSTAWOWA
Realizujemy cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a w szczególności:

 • prowadzimy dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwanie się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżyciaM02245zdj2
 • rozwijamy poznawcze możliwości uczniów
 • pobudzamy wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze
 • umacniamy wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów
 • kształtujemy potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego
 • wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej
 • stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej muzycznej i ruchowej
 • zapewniamy warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań pro-zdrowotnych

GIMNAZJUM
Gimnazjum realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a w szczególności:

 • wprowadza uczniów w świat wiedzy ujmowanej dyscyplinarnie, zapewnia zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • umożliwia poznanie i zrozumienie świata oraz jego kultury, wprowadza w świat sztukiM02245zdj4
 • przygotowuje uczniów do rozwiązywania problemów poznawczych i realizacyjnych oraz do rozumienia języków mediów
 • przygotowuje uczniów do wyboru dalszej drogi życiowej zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami
 • umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów
 • wspiera rozwój uczniów, wdrażając ich do samodzielności i świadomego podejmowania decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym