RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2022/23

-ANNA STAWIARSKA – PRZEWODNICZĄCA
-PAULINA BANACKA – Z-CA
-KATARZYNA RYDEL – SKARBNIK