Kamila Kądziela – Dyrektor Szkoły,

Nauczyciele:

Anna Lipińska – 6 latki

Agnieszka Taranowska – matematyka, chemia, biologia, nauczyciel współorganizujący proces nauczania

Dominika Kłosowska – 3-4 latki,

Mariola Pułka – ed. wczesnoszkolna kl. 2 , muzyka,

Renata Łukwińska – ed. wczesnoszkolna kl. 3, zaj. kor.-kompensacyjne, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

Elżbieta Szulc- j.polski, zaj. dyd.-wyrównawcze, wychowawca kl. 6 i 7

Dorota Ruczyńska- matematyka, fizyka

Dorota Zabłotna – ed. wczesnoszkolna kl. 1, religia, plastyka

Katarzyna Kisicka – j. angielski, nauczyciel współorganizujący proces nauczania

Halina Pokojska- przyroda, geografia, biblioteka, świetlica

Mirosława Ruczyńska-Sokołowska – j. angielski, historia, WOS

Alicja Jankowska- j. polski, logopedia, wychowawca kl. 8

Agnieszka Wilczewska – pedagog szkolny, pedagog specjalny,

j.niemiecki, informatyka ,wychowawca kl.4 i 5

Leszek Kołodziejski – W-F, WDŻ, nauczyciel współorganizujący proces nauczania

Grzegorz Pułka – W-F, EDB, technika, świetlica

Ks. Michał Napierała – religia

Anna Ulkowska – 5-latki

Pracownicy obsługi:

Teresa Banacka

Paulina Banacka

Katarzyna Rydel

Zbigniew Kasprzycki