Kamila Kądziela –  p. o. dyrektora szkoły,

Nauczyciele:

Anna Lipińska – 5-6 latki

Agnieszka Taranowska – matematyka, nauczyciel współorganizujący proces nauczania

Dominika Kłosowska – 3-4 latki

Mariola Pułka – ed. wczesnoszkolna klasa 1 , muzyka,

Renata Łukwińska – ed. wczesnoszkolna kl 2 i 3, zaj. kor.-kompensacyjne

Elżbieta Szulc- j.polski, zaj. dyd.-wyrównawcze, historia, wychowawca kl. V

Dorota Ruczyńska- matematyka, fizyka

Dorota Zabłotna – ed. wczesnoszkolna, religia, WOS

Katarzyna Kisicka – j. angielski, plastyka, biologia, oligofrenopedagog

Halina Pokojska- przyroda, geografia, biblioteka, świetlica wych. kl.VIII

Mirosława Ruczyńska-Sokołowska – j. angielski, historia,

Alicja Jankowska- j. polski, logopedia, wychowawca kl. VI-VII

Agnieszka Wilczewska -pedagog szkolny, j.niemiecki,informatyka ,oligofrenopedagog,wychowawca kl.IV

Leszek Kołodziejski – W-F, WDŻ, świetlica

Grzegorz Pułka – W-F, EDB, technika, świetlica

Ks. Szczepan Modliborski – religia

Ewa Lewalska – chemia

Pracownicy obsługi:

Teresa Banacka

Paulina Banacka

Katarzyna Rydel

Zbigniew Kasprzycki