Kamila Kądziela – Dyrektor Szkoły

Nauczyciele:

Anna Lipińska – ed. wczesnoszkolna kl. 1

Dominika Kłosowska – 5-6 latki

Mariola Pułka – ed. wczesnoszkolna kl. 3 , muzyka

Renata Łukwińska – zaj. kor.-kompensacyjne, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, kodowanie i programowanie w klasach 1-3

Elżbieta Szulc- j.polski, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, wychowawca kl. 7

Agnieszka Taranowska- matematyka, chemia, wychowawca kl. 8

Dorota Zabłotna – ed. wczesnoszkolna kl. 2, religia

Katarzyna Kisicka – j. angielski, plastyka, biologia, wczesne wspomaganie rozwoju

Halina Pokojska- przyroda, geografia, biblioteka, świetlica, wychowawca klasy 4

Mirosława Ruczyńska-Sokołowska – j. angielski, historia, WOS

Agnieszka Wilczewska – pedagog szkolny, pedagog specjalny, j. niemiecki, informatyka ,wychowawca kl.5 i 6

Leszek Kołodziejski – W-F, WDŻ, nauczyciel współorganizujący proces nauczania

Grzegorz Pułka – W-F, EDB, technika, świetlica

Ks. Michał Napierała – religia

Anna Ulkowska – logopedia, 3-4 latki

Małgorzata Tomaszewska – nauczyciel współorganizujący proces nauczania

Joanna Włocka – fizyka

Małgorzata Niedżwiecka – psycholog szkolny

Pracownicy obsługi:

Teresa Banacka

Paulina Banacka

Katarzyna Rydel

Zbigniew Kasprzycki