Klauzula informacyjna szkoły:

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Paulina Więckiel, z którą może się Pani/Pan
skontaktować w sprawie ochrony danych za pośrednictwem adresu mailowego:
paulina.wieckiel@gptogatus.pl;