Szkoła Podstawowa w Kazanicach, obecnie Zespół Szkół w Kazanicach, powstała w latach 1787 – 1797. Przez dwieście lat mieściła się w zabytkowym już dziś budynku. Dwusetna rocznica istnienia szkoły – w roku 1997 – zbiegła się z oddaniem do użytku nowego kompleksu szkolnego, którego głównymi inwestorami był Samorząd Gminy Lubawa oraz inicjator inwestycji – Społeczny Komitet Budowy Szkoły.

Nowa baza stworzyła doskonałe warunki dydaktyczno-wychowawcze. W szkole jest kilkanaście klasopracowni, a także biblioteka, świetlica, stołówka, sala gimnastyki korekcyjnej, hala sportowa, fitness-siłownia oraz sekretariat. Uwieńczeniem tej inwestycji ma być dokończenie budowy stadionu z pełno-wymiarowym boiskiem do piłki nożnej z bieżnią i skocznią oraz wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni.

Ważną datą w historii szkoły był maj 2007 r. Wtedy to właśnie odbyło się nadanie imienia Szkole Podstawowej w Kazanicach. Patronem został kardynał Stanisław Dziwisz. Zespół Szkół w Kazanicach jest szkołą samorządową prowadzoną przez Gminę Lubawa, składa się z oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kazanicach należą miejscowości: Kazanice, Raczek, Zielkowo