Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa im. kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach

http://bip.spkazanice.gmin

06.02.2024r

Procedury Ochrony Małoletnich

w Szkole Podstawowej w Kazanicach

Program wychowawczo-profilaktyczny rok szkolny 2023/2024

18.11.2022r

Nowe regulaminy szatni, korytarzy szkolnych oraz toalet – obowiązujące w szkole od listopada 2022

Заява про прийом дитини до початкової школи

https://docs.google.com/document/d/1ieKU_9N9Ff9jf8gBWoGACFk5JYZy0lmr/edit?usp=sharing&ouid=113454664887942525481&rtpof=true&sd=true

STATUT SZKOŁY

Odpowiedź na petycję Rodziców miasta i gminy Lubawa

https://drive.google.com/file/d/1IJ894zcR4koGfL4KagBA9dUPxnc9yShx/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11rI7y3SnhgWt2c97LcEjVL5JjXDA-zdW/view?usp=sharing