M02245SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARD. STANISŁAWA DZIWISZA

– oddział przedszkolny
– pracownia multimedialno-lingwistyczna
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna
– pracownia internetowa
– przyjazne, bezpieczne środowisko

SZKOŁA PODSTAWOWA
Realizujemy cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a w szczególności:

  • prowadzimy dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwanie się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżyciaM02245zdj2
  • rozwijamy poznawcze możliwości uczniów
  • pobudzamy wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze
  • umacniamy wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów
  • kształtujemy potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego
  • wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej
  • stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej muzycznej i ruchowej
  • zapewniamy warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań pro-zdrowotnych