06.02.2024r

Procedury Ochrony Małoletnich

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z nowymi Procedurami Ochrony Małoletnich obowiązujących w naszej szkole.

Kampania społeczna „#Rozmawiaj#Reaguj”

20.04.2023r.

Nowe godziny dostępności nauczycieli:

15.09.2022
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2019r. pobierane będą opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych, dyplomów.

Cena duplikatu to 26 PLN

Konto szkoły:
92883200012001000010110002

10.09.2022r.

W roku szkolnym 2022/2023 szkolne ubezpieczenie dzieci zapewniają Rodzice.

Całą procedurę ubezpieczenia znajdą Państwo na stronie firmy ubezpieczeniowej NAU:

https://ubezpieczenia.nau.pl/?token=NAU148

Osobą kontaktową w sprawie ubezpieczeń dla naszej szkoły jest pan Rafał Pisarski – regionalny kierownik ds. sprzedaży ubezpieczeń grupowych

01.09.2022r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 20222/2023

14.02.2022r.

ROZPOCZNIJ NOWY ROK STAWIAJĄC EKOLOGICZNY KROK!

Rozpoczęcie nowego roku to idealny czas na postanowienia i przyswajanie nowych nawyków tj. dbanie o naszą planetę. Dzięki takim akcjom, jak „Dzieci zbierają elektrośmieci” uczniowie wykształcają w sobie taki nawyk. Dorośli dzięki akcji dają przykład postawy i działania ekologicznego. W związku z powyższym chcemy zaprosić Państwa do udziału w akcji! Okres zbiórki: MARZEC 2022

06.12.2021 r.

Spełniając obowiązek informacyjny przekazujemy wspólny komunikat Ministra Oświaty i Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci od 5 roku życia.

11.11.2021 r.

„DRZWI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

Kto otworzył Polakom drzwi do niepodległości?

Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo stłumionych powstań, represji politycznych, zsyłek na Syberię, nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji na przełomie XIX i XX wieku, Polacy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. Na różne sposoby starano się zachować  polską świadomość narodową, rozwijając różnorodne formy samokształcenia i starając się bronić języka polskiego w szkolnictwie.

 Ponadto w latach pierwszej wojny światowej (1914-1918) wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy  stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej, co wzbudziło nadzieje na odzyskanie niepodległości.

Latem 1914 r., u progu rozpoczynającej się wojny, Polacy stanęli przed dylematem, po której stronie konfliktu się opowiedzieć. Część, m.in. Józef Piłsudski, nadzieje na odbudowę Rzeczypospolitej wiązała z państwami centralnymi. U ich boku sformowano ochotnicze Legiony Polskie. Inni, (a wśród nich Roman Dmowski), to w Rosji i jej sojusznikach na Zachodzie widzieli mocarstwa, które mogły doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Już w pierwszych dniach wojny Polacy chwycili za broń, aby zademonstrować światu swe prawa do własnego państwa.  Legiony Piłsudskiego walczyły m.in. w Małopolsce, Karpatach Wschodnich, na Lubelszczyźnie i na Wołyniu.

Z kolei stronnicy współpracy z państwami ententy skupili się wokół założonego w Paryżu Komitetu Narodowego Polskiego. Jednym z jego liderów został Roman Dmowski. W 1917 roku, gdy Rosję ogarnęła rewolucja, KNP stał się on  głównym reprezentantem sprawy polskiej w obozie ententy, swoistym rządem na uchodźctwie.

Długo oczekiwany przełom w sprawie polskiej nastąpił w listopadzie 1916 r. Wówczas to cesarze Niemiec i Austrii proklamowali odrodzenie państwa polskiego na ziemiach odebranych Rosji (tzw. Akt 5 Listopada). Stanowił on wyłom w zmowie milczenia w kwestii polskiej. Kilka miesięcy później w Rosji obalono carat. Nowe władze Rosji uznały prawo Polaków do samostanowienia. Wkrótce zdecydowali się na to Francuzi i Brytyjczycy. Widząc, że państwa centralne nie są gotowe przyznać Polsce rzeczywistej niepodległości, Piłsudski zerwał z nimi i został internowany w więzieniu wojskowym w Magdeburgu, a Legiony rozwiązane.

Na rzecz sprawy polskiej lobbowali również  wybitni przedstawiciele polskiej kultury. Ignacy Paderewski  namawiał polityków państw zachodnich do poparcia idei niepodległości Polski. Między innymi w wyniku jego zabiegów Woodrow Wilson, prezydent USA, zaczął sprzyjać Polakom. W przemówieniu do kongresu w styczniu 1918 r. ogłosił on odbudowę niepodległej Polski z dostępem do morza za jeden z warunków zawarcia trwałego pokoju.

Postulat niepodległości Polski uznali wkrótce i inni przywódcy państw ententy. We Francji z ochotników wywodzących się głównie ze środowisk polonijnych sformowano Błękitną Armię pod dowództwem gen. Józefa Hallera.

Gdy w październiku i listopadzie kończyła się wojna na Zachodzie, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski po przyjeździe do Warszawy, 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa.

Rozpoczął się nowy etap w historii Polski.

Przygotowała pani Mirosława Ruczyńska-Sokołowska

01.09.2021

Zachęcamy do przeczytania listu Ministra Edukacji Narodowej.

27.08.2021

Zasady funkcjonowania naszej placówki zgodnie z wytycznymi MEiN i GIS

Szkoła Podstawowa im. kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach
W związku z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 mamy obowiązek poinformować Państwa o wytycznych GISu oraz MENu dotyczących higienicznego postępowania w związku z przyprowadzaniem Dzieci, odbiorem oraz Ich pobytem w szkole. Ogólne zasady dla szkół i placówek są następujące:
Ogólne zasady dla szkół i placówek:

 • Szczepienie rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
 • Dezynfekcja przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
 • Dystans minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
 • Higiena częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Maseczka w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
 • Wietrzenie przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.
 • Prosimy Państwa o przyprowadzanie do szkoły tylko zdrowych Dzieci. Uczniowie zainfekowani (z objawami grypopodobnymi) zgodnie z regulaminem odsyłani będą do domu (oczywiście powrót pod opieka Rodzica).
 • Bądźcie Państwo w stałym kontakcie z Wychowawcą.
 • Sprawy administracyjne i potrzeby biurowe zgłaszajcie Państwo z wyprzedzeniem (oczywiście w miarę możliwości), ponieważ sekretariat i prace z nim związane wykonywane są przez nauczycieli, ale nie podczas lekcji i przerw.
 • W przestrzeni wspólnej szkoły obowiązują maseczki. W klasach Dzieci ich nie zakładają.
 • Podczas przerw Dzieci pozostają w pobliżu sal lekcyjnych i nie „mieszają się” w grupach innych, niż klasa.
 • Obowiązuje odstęp 1,5 metra.
 • Wszystkie przybory szkolne przynoszone są przez Ucznia z domu. Uczniowie nie pożyczają sobie długopisów, ołówków itd.
 • Rodzice Przedszkolaków i Pierwszoklasistów przyprowadzają Dziecko pod określone drzwi wejściowe. Po wejściu Dziecko przejmuje Nauczyciel/Pracownik szkoły.

Wejście do szkoły/toalety/szatnie

3,4 latki

Wejście boczne – dolne od placu; toalety na dole;
szatnia w sali lekcyjnej

5,6 latki

Wejście górne główne; toalety na przeciwko sal lekcyjnych;
szatnia w sali lekcyjnej

Klasy 1-3

Wejście boczne od parkingu; toalety na przeciwko szatni 1-3; szatnia (w dawnej izbie pamięci)

Klasy 4-8

Wejście dolne od placu; toalety na dole podczas przerw międzylekcyjnych, szatnia – dolny korytarz

25.08.2021

Drodzy uczniowie i rodzice !!!
Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty
sprzęt na rzecz wybranej szkoły.
,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o.
Siedziba Spółki – Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4
Kontakt telefoniczny: 669-482-511 ; 83 341 75 94 wew. 23; w godz. 8:00 – 16:00
e-mail: eko.szkoly@greenoffice.co / www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP.
NIE ODBIERAMY TONERÓW I ŚWIETLÓWEK

Termin Akcji: 06.09.21r. – 16.09.21r.

Miejsce Akcji: Szkoła Podstawowa w Kazanicach

SPONSORZY:

21.04.2021

Oferta Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie przesyła materiały związane z promocją szkoły. W załączeniu pismo i ulotka, poniżej linki do filmów promujących szkołę. Prosimy o udostępnienie materiałów na stronie swojej szkoły oraz przekazanie maila/materiałów doradcy zawodowemu/pedagog. 

https://www.facebook.com/zszekonomik/videos/484066559308451

https://ekonomik.webd.pl/ekonomikwp/filmy-promocyjne/

https://www.youtube.com/watch?v=M7caDixxtJYhttps://www.youtube.com/watch?v=hSBw6JIJP4A

Link do Informatora Zespołu Szkół:

https://drive.google.com/file/d/1a7dRkCkc9xnRCAX8Z93HJoS0T7CdYKJU/view?usp=sharing

18.03.2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Zachęcamy do przeczytania informacji

14.01.2021 r.

Szanowni Państwo!
Zgodnie z decyzją MEN i rekomendacjami Ministra Zdrowia 18 stycznia w poniedziałek klasy 1-3 wracają do szkoły stacjonarnie.
Dalej obowiązują nas ścisłe reżimy sanitarno-epidemiologiczne, uczciwość, rozsądek i czujność dotycząca posyłania do szkoły tylko zdrowego Dziecka, a także noszenie maseczek w klasie podczas lekcji oraz w przestrzeni publicznej szkoły. Dzieci przynoszą ze sobą obuwie zamienne. Aktualne pozostają wejścia główne i szatnie dla klas 1-3.
Wychowawcy skontaktują się z Państwem celem ustalenia szczegółów przyniesienia do szkoły kartoników z wyprawkami Państwa Dzieci.
Na ten moment nie otrzymałam informacji z PKSu dotyczącej kursów do Zielkowa, ale z pewnością na razie dojazd organizowany będzie rano po godzinie 7:00 i o 12:20. Wszyscy Uczniowie dojeżdżający będą więc kończyć lekcje o 12:20 do momentu powrotu do szkoły starszych Klas.
W razie pytań służymy pomocą.
Z wyrazami szacunku
Kamila Kądziela

Proszę o powtórne prześledzenie wytycznych MEN i GIS dotyczących powrotu Dzieci do szkoły.

WYTYCZNE

https://files.librus.pl/art/21/01/Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szk%C3%B3%C5%82_podstawowych.pdf

02.09. 2020 r.

Szanowni Państwo!
Ze względu na sytuację epidemiczną, by wzmóc bezpieczeństwo Państwa Dzieci – od dnia 03.09.2020 r. w przestrzeni publicznej szkoły (poranna i popołudniowa szatnia, korytarz, łazienka, każda przerwa)wprowadzamy obowiązek zakrywania ust i nosa przez Ucznia – maseczką, lub przyłbicą.
p.o.dyrektora szkoły
Kamila Kądziela

KOMUNIKAT

Procedura odbierania uczniów obowiązująca od dnia 01.09.2020 r.
ze Szkoły Podstawowej im. kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach
w czasie epidemii COVID-19
1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły w czasie epidemii COVID-19 ponoszą zarówno rodzice jak i nauczyciele.
2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły tylko dzieci zdrowe.
3. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem.
4. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
5. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmuje dalsze kroki profilaktyczne.
6. Nie należy przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
7. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice.
8. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są do pozostania przed budynkiem szkoły.
9. Pracownik obsługi (pani sprzątaczka/pan konserwator) monitoruje obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły i wskazuje wchodzącym obszar, w którym mogą przebywać.
10. Zabronione jest pozostawianie dzieci bez opieki przed budynkiem szkoły.
11. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione powinni przyprowadzić dziecko do szkoły przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć umożliwiającym przebranie się w szatni. Po rozpoczęciu zajęć szatnia zostaje zamknięta i zdezynfekowana.
12. Osoby przyprowadzające dziecko do szkoły przekazują je osobiście pod opiekę dyżurującego nauczyciela, bez wchodzenia z dzieckiem do szkoły, szatni lub klasy.
13. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada nauczyciel dyżurujący.
14. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole wszystkim uczniom, nauczyciel może odmówić przejęcia opieki nad dzieckiem, u którego widoczne są objawy infekcji.
15. Podwyższona temperatura dziecka upoważnia szkołę do powiadomienia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
16. W przypadku konieczności udania się do sekretariatu szkoły może w nim przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali rodzice oczekują na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości między sobą. Pracownik przy kontaktach z takimi osobami zachowuje także dodatkowe środki ostrożności.

KOMUNIKAT

Od dnia 25.05.2020r. w naszej szkole prowadzone są konsultacje dla uczniów klasy VIII według harmonogramu umieszczonego w terminarzu dziennika elektronicznego Librus. Dojazd do szkoły powinien zostać zorganizowany we własnym zakresie po dostarczeniu odpowiednich zgód przekazanych przez wychowawcę i dyrektora szkoły.

Od dnia 01.06.2020r. zorganizowane będą dobrowolne konsultacje dla wszystkich uczniów klas IV-VIII. Zapewniony zostanie dowóz uczniów z Zielkowa (godziny odjazdów i przyjazdów zostaną podane w dzienniku do 29.05.2020r.)  Należy podkreślić, iż planowane konsultacje nie stanowią standardowych zajęć lekcyjnych, a mają służyć wyjaśnianiu niezrozumiałych treści, poprawianiu ocen na wyższe i zaliczaniu materiału w celu otrzymania promocji do klasy programowo wyższej. Harmonogram konsultacji oraz ich wymiar zostanie podany poprzez dziennik elektroniczny do 29.05.2020r. po zebraniu informacji na temat zapotrzebowania oraz o ilości uczniów, którym takie spotkania są niezbędne. W razie pytań proszę kontaktować się z wychowawcami.

KOMUNIKAT

Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W związku z tym od poniedziałku, tj. 23 marca będą dostępne loginy oraz hasła do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów. Zostaną one przekazane poprzez Librus. Wspólnie z nauczycielami dołożymy wszelkich starań i zwrócimy szczególną uwagę na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w szczególności:
1) z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela np.: strony internetowe www.gov.pl/zdalnelekcje, www.wsipnet.pl, www.dlanauczyciela.pl, rekomendowane prze MEN komunikatem z dnia 13 marca 2020r. oraz inne wartościowe, wypracowane i sprawdzone przez nauczycieli narzędzia multimedialne.
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Równocześnie proszę o maksymalne zaangażowanie dzieci w tę nową organizację kształcenia. Proszę także o wyrozumiałość i zrozumienie pewnych niedoskonałości, których na pewno nie unikniemy. W razie potrzeby kontaktu jestem do dyspozycji na portalu LIBRUS, pod adresem e-mail: zskazanice@interia.pl lub pod numerem telefonu: 509 424 466.

Jednocześnie informuję, że zarówno nauczyciele jak i pedagog szkolny są do Państwa dyspozycji w razie potrzeby indywidualnych konsultacji. Kanałami kontaktowymi są: dziennik elektroniczny Librus, komunikatory internetowe, telefony do wychowawców oraz inne przyjęte w porozumieniu z nauczycielami przez Państwa.
Z życzeniami zdrowia
M. Jackowski

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami z życia szkoły pod adresem:

https://www.facebook.com/pg/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Kard-Stanis%C5%82awa-Dziwisza-w-Kazanicach-1997351043860548/posts/?ref=page_internal

Tu znajdziesz najświeższe informacje:)

🎅Kiermasz świąteczny 🎅🎅

Zorganizowany wspólnymi siłami przez naszych pracowitych Uczniów, pomysłowych Nauczycieli i zawsze chętnych do pomocy Rodziców 💪💪Dziękujemy!

Obraz może zawierać: 9 osób, ludzie stoją, choinka, roślina i w budynku

14.11.2018 nasi młodsi Uczniowie wybrali się na spotkanie z „Królową Śniegu”. Piękne widowisko na lodzie odbyło się w olsztyńskiej Hali Urania.
Po spektaklu wycieczka wybrała się na spacer wokół olsztyńskiego Zamku Kapituły Warmińskiej.
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, noc i w budynku
15 listopada odbyła się uroczystość Pasowania Uczniów I klasy na Czytelników. Podczas pasowania starsi koledzy małych czytelników wcielili się w postacie z bajek i czytali wiersze. Dzieci pod koniec otrzymały małe upominki w postaci cukierków oraz zakładek do książek.
Pasowanie na czytelnika zorganizowała pani Halina Pokojska.
Obraz może zawierać: 14 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą
15 listopada nasi Uczniowie wraz panią Dorotą Zabłotną zapalili znicz w miejscu pamięci osób rozstrzelanych przez okupanta podczas II wojny światowej. #Rejsówka
Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi, buty, drzewo i na zewnątrz

„Nie kupuj – adoptuj!” To hasło przewodnie wycieczki do Schroniska w Iławie. Młodzież wraz z opiekunami panią Dorotą Zabłotną i Dorotą Ruczyńską odwiedziły mieszkańców Przytuliska.
Psiaki,które spędzają swój czas w boksach miały okazję dzięki naszym uczniom wyjść na spacer i zebrać mnóstwo głasków.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i na zewnątrz

więcej na: https://www.facebook.com/1997351043860548/photos/pcb.2210918412503809/2210916409170676/?type=3&theater

Dziś o godzinie 11:11 w naszej szkole, jak i w każdej szkole w Polsce, zabrzmiała melodia Mazurka Dąbrowskiego.
Uczniowie wraz z dyrektorem, nauczycielami i pracownikami szkoły zaśpiewali hymn dla „Niepodległej”.

Dzisiejsza akademia rozpoczęła się od prelekcji na temat historii Hymnu Narodowego, następnie pan dyrektor Marcin Jackowski przeczytał fragment Inwokacji z Pana Tadeusza. Czytanie odbyło się w Ramach II części cyklu „Cała Polska Czyta Dzieciom – Patriotyczne Czytanie”, którego koordynatorem jest pani Halina Pokojska.
Kolejnym punktem akademii było rozdanie nagród laureatom konkursu plastycznego ” Droga do Niepodległej”, który zorganizowała i poprowadziła pani Dorota Zabłotna.

Hymn Narodowy

Mazurek Dąbrowskiego to pieśń patriotyczna od 26 lutego 1927 roku zatwierdzona (ponownie w 1948 roku) jako hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, ale tę rolę pełniła już znacznie wcześniej.
W prostej, niewyszukanej formie – z odwołaniem do powszechnie znanych faktów historycznych – ujmuje ideologię legionów. Swą karierę – od okolicznościowej piosenki żołnierskiej do hymnu narodowego – zawdzięcza Mazurek Dąbrowskiego przede wszystkim zawartej w celnej formule wstępnego dwuwiersza myli o trwaniu narodu mimo utraty bytu państwowego.
„Sławna pieśń legionów polskich poczyna się od wierszy, które są godłem historii nowej: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Słowa te mówią, że ludzie mający w sobie to, co istotnie stanowi narodowość, zdolni są przedłużać byt swojego kraju niezależnie od warunków politycznych tego bytu, i mogą nawet dążyć do urzeczywistnienia go na nowo…” Adam Mickiewicz, 26 kwietnia 1842 r.
Pieśń Legionów Polskich we Włoszech nosząca później tytuł Mazurek Dąbrowskiego lub Jeszcze Polska nie zginęła, została ułożona przez Józefa Wybickiego w Reggio, we Włoszech, pomiędzy 16 a 19 VII 1797 roku dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z miasta legionistów i tu została odśpiewana po raz pierwszy.
Mazurek Dąbrowskiego towarzyszył Polakom we wszystkich bitwach kampanii napoleońskiej, a także w 1806 roku, kiedy to Dąbrowski w aurze zwycięzcy znalazł się w Wielkopolsce. Tu mieszkała Basia, która rok później została żoną generała.
Nadszedł czas Księstwa Warszawskiego i już wówczas pieśń Legionów Polskich we Włoszech stała się jakby nieoficjalnym hymnem; taka była jej popularność i legenda z nią związana.
Po upadku Napoleona, w nowo utworzonym Królestwie Polskim pod zarządem księcia Konstantego, brata rosyjskiego cara, próbowano usunąć tę pieśń z narodowej pamięci. Ale już od powstania listopadowego 1831 roku znów powszechnie ją śpiewano, jako jedną z najpopularniejszych pieśni patriotycznych.
Pieśń, rozpoczynająca się słowami „Jeszcze Polska nie zginęła…”, towarzyszyła życiu narodu, zrywom powstańczym i rewolucyjnym, okresom żałoby narodowej i chwilom obudzonych nadziei. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości żadna z pieśni patriotycznych nie została oficjalnie uznana za hymn państwowy. Po dojściu do władzy eks-legionistów, uważających się za spadkobierców idei i czynu żołnierzy Dąbrowskiego, został Mazurek oficjalnie uznany za hymn państwowy.
Podczas II wojny światowej pieśń ta była symbolem polskości i wyrazem wiary w zwycięstwo. Mazurek Dąbrowskiego był śpiewany w oddziałach partyzanckich, w polskich formacjach wojskowych na wszystkich frontach, przez odtwórców „zakazanych piosenek” na ulicach okupowanych miast. Po zakończeniu wojny zajął bezspornie swoje dawne miejsce.
Od blisko dwóch stuleci nie została wyjaśniona zagadka historyczna: skąd się wzięła melodia, którą cały naród uznaje jako swój symbol?
Wg niektórych badaczy najbliższe prawdy jest założenie, iż Józef Wybicki dla potrzeb swojego tekstu „Jeszcze Polska nie umarła” sam opracował znane mu już poprzednio wątki melodyczne, łącząc je w jedną całość formalną.

Obraz może zawierać: 12 osób, ludzie stoją i boisko do koszykówki

Obraz może zawierać: 9 osób

Dzień Matki i Ojca 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY LUBAWA W LEKKIEJ ATLETYCE ROZEGRANE NA STADIONIE ŁAZIENKOWSKIM W LUBAWIE Z SUKCESAMI UCZNIÓW SP KAZANICE.
Zimno, wiatr, potem słońce, towarzyszyły Mistrzostwom Miasta i Gminy Lubawa w lekkoatletyce, które odbyły się 26 kwietnia br. na Stadionie Łazienkowskim. Na starcie stanęło około 100 zawodników z terenu miasta i gminy ze szkół podstawowych. Szkołę w Kazanicach reprezentowało kilku zawodników pod opieką Leszka Kołodziejskiego

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach.

Zadbajmy wspólnie o naszą Ziemię!

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach.

DZIEŃ CZEKOLADY 

Zachęcamy do wzięcia udziału w jutrzejszym Dniu Czekolady! Kolor ubioru, jaki jutro będzie obowiązywał w szkole, to brąz, czerń i biel.
Najciekawszy pomysł na czekoladowe przebranie, zostanie nagrodzone słodkim upominkiem

Napojem czekoladowym rozkoszowali się już Majowie i Aztekowie, ale ziarna kakaowca dopiero w XV wieku przywiózł do Europy Krzysztof Kolumb z jednej ze swoich wypraw. Minąć musiało kilkaset lat, zanim w Niemczech powstała pierwsza tabliczka czekolady. Co więcej, oprócz tego, że jest pyszna, czekolada spożywana w umiarkowanych ilość może również mieć pozytywny wpływ na zdrowie. Badania wskazują, że substancje zawarte w czekoladzie pozytywnie wpływają na układ krążenia i pracę mózgu. Nie można oczywiście zapominać o wyraźniej poprawie nastroju

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach.Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach.

,, Matematyka jest piękna” Dzisiaj uczniowie naszej szkoły brali udział w Gminnym Konkursie Matematycznym. Odnieśli wielki sukces – zajęli I miejsce!!! Gratulacje dla Agaty Borkowskiej, Kingi Pietrzak oraz Zachariasza Słupskiego, którzy pod okiem p. Doroty Ruczyńskiej dzielnie reprezentowali naszą szkołę.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach.Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach.

27.03.2018 w hali w Złotowie odbyły się Mistrzostwa Gminy Lubawa Szkolnego Związku Sportowego w Piłce Koszykowej. Do rywalizacji przystąpili tym razem chłopcy. Reprezentacja SP Kazanice po zaciętej rywalizacji zajęła 3 miejsce. Gratulujemy!!!.

1. Grabowo-Wałdyki – Kazanice 12:3
2. Sampława – Prątnica 9:5
3. Grabowo-Wałdyki – Sampława 8:6
4. Kazanice – Prątnica 5:6
5. Grabowo-Wałdyki – Prątnica 5:9
6. Kazanice – Sampława 7:3

W Wielką Środę w parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Kazanicach wierni modlili się podczas inscenizowanej drogi krzyżowej ulicami Kazanic. Tegoroczne rozważania pod tytułem „I ja tam jestem” dotyczyły refleksji i stawiania sobie pytań, czy jestem pośród tych, którzy szydzą, śmieją się, są obojętni. A może jesteśmy dlatego, bo wszyscy tu są lub przyszliśmy na drogę krzyżową, gdyż tak wypada? Może jednak współczuję Jezusowi, współcierpię z Nim prosząc o wybaczenie moich zdrad…

W role postaci misterium wczuwali się uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. kard. S. Dziwisza w Kazanicach. Jezusa odtwarzał Mateusz Łukomski, Maryję – Karolina Graman, Piłata – Kamil Kościński, żołnierzy rzymskich: Mateusz Kłosowski, Jakub Rykaczewski i Kacper Babski i inni. Rozważania czytała Joanna Oparka. Pusty grób w szkole przygotowały: Oliwia Januszewska, Julia Jankowska i Julia Osmańska, a za dźwięk odpowiadał Mikołaj Dobrowolski. Inscenizację przygotowali: nauczyciel-polonista Alicja Jankowska i katecheta Andrzej Chołaszczyński. Modlitwę śpiewem prowadził organista Mateusz Raczyński. Nabożeństwo poprowadził i błogosławieństwa udzielił ks. prob. Szczepan Modliborski. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy brali udział w Misterium Męki Pańskiej, a także strażakom z Kazanic, Byszwałdu i Zielkowa za bezpieczeństwo podczas drogi krzyżowej.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach.Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach.

Wigilia Bożego Narodzenia
Wigilia to dzień oczekiwania. Wyjątkowy wieczór, kiedy jesteśmy nie tylko odświętnie ubrani. Przygotowujemy się przede wszystkim duchowo na cud narodzin Zbawiciela. Jest coś szczególnego we wspólnej, rodzinnej kolacji. Sami nie wiemy, dlaczego chcemy być wtedy lepsi, dlaczego czujemy się wzruszeni. Pragniemy zawiesić wszelkie konflikty, pokonać szczerym spojrzeniem w oczy złość, którą czasem żywimy do drugiej osoby. A oto nasza szkolna wigilia .

25550343_2002043973391255_6487806874628885860_n25659559_2002043863391266_5176111701618653291_n25497996_2002043803391272_2614093148939511912_n25507755_2002043750057944_3957004160358344965_n25550095_2002043916724594_2841922136805768566_n

Wigilia Bożego Narodzenia dla Seniorów

Wigilia Bożego Narodzenia
Seniorzy spotkali się w szkole w Kazanicach na której dzielili się opłatkiem , mogli posmakować potraw, ciast i wielu innych słodkości które przygotował Wolontariat szkolny. Był to czas w którym można było się poczuć jak na prawdziwej wigilii.

DSC_0669DSC_0670DSC_0671DSC_0672DSC_0675DSC_0677DSC_0682DSC_0690DSC_0692DSC_0750DSC_0742

Jeszcze Polska nie umarła

     Pod takim tytułem uczniowie Szkoły Podstawowej im. kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach przygotowali uroczystość poświęconą Świętu Niepodległości. Zgodnie z kazanickim zwyczajem poświęcili ją konkretnemu wydarzeniu, które przyniosło ostateczny tryumf. W tym roku młodzież przedstawiła historię Legionów Polskich oraz Mazurka Dąbrowskiego.

     Młodzi artyści analizę tragicznych dziejów naszej Ojczyzny rozpoczęli od wydarzeń z roku 1795, a następnie przedstawili losy legionistów, którzy u boku Napoleona formowali oddziały polskie. Patriotyczną poezję ilustrowaną muzyką Chopina, oświeceniowo-romantycznymi pieśniami, prezentację malarstwa przełomu XVIII i XIX wieku oraz opiniami kazanickiej młodzieży na temat współczesnego patriotyzmu poruszyli serca i umysły widzów.

     Taka lekcja historii z pewnością długo pozostanie w pamięci uczniów, którzy obecnie miłość Ojczyzny utożsamiają z pięknym życiem dla dobra wszystkich Polaków.

Inscenizację przygotowali: Alicja Jankowska i Andrzej Chołaszczyński, przy współudziale nauczycieli szkoły.

DSC_0585DSC_0588DSC_0579DSC_0614DSC_0611DSC_0610DSC_0607DSC_0615DSC_0606DSC_0601DSC_0592DSC_0586

Próbna ewakuacja za nami.

Środa 25 października była dniem emocjonującym także ze względu na alarm przeciwpożarowy i próbną ewakuację. Celem procedury jest zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły Podstawowej w Kazanicach w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Uczniowie dość szybko zorientowali się, że dziesięciokrotne użycie dzwonka nie jest wezwaniem na apel. Gęsty dym unosił się na całym piętrze budynku i potęgował niepokój wśród dzieci.

Nad całością zdarzenia, prócz dyrektora szkoły – p. Marcina Jackowskiego, czuwali Strażacy i Strażaczki z Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej w Kazanicach i Rożentalu. To Oni zajęli się identyfikacją i unieszkodliwieniem zagrożenia.

Serdecznie Im za to dziękujemy!

Ewakuacja_Kazanice1 Ewakuacja_Kazanice2 Ewakuacja_Kazanice3 Ewakuacja_Kazanice4

Przywitaliśmy  trwającą już jesień!

W środę 25 października kazanicka społeczność szkolna bawiła się przy okazji Święta gotowanego ziemniaka zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski.

Uczniowie klas starszych docenili walory smakowe wspomnianego warzywa przygotowując pyszne, zdrowe i…kaloryczne sałatki na bazie ziemniaków. Wyzwaniem stało się stworzenie ody na cześć ziemniaków właśnie, bo przecież są surowcem pospolitym. Jednak dla chcącego – nic trudnego! Trzecim elementem ziemniaczanego święta było eleganckie wyeksponowanie przepisu na przygotowywaną sałatkę,  a także przygotowanie ciekawego, niebanalnego emotikonka.

Z kolei młodsze dzieci również podjęły nie lada wyzwanie stając na starcie wyścigu żółwi. Konkurencja polegała na przeniesieniu ziemniaka na plecach czworakując. Istotą zadania była dokładność, a także wolne tempo wykonywania zadania. W końcu  to wyścig żółwi! Kolejnym punktem zabawy był quiz o tematyce jesiennej oraz  dekorowanie ziemniaków na kilka sposobów. Najciekawszą stylizacją okazał się być ziemniak rockman.

Święto gotowanego ziemniaka zakończyliśmy z uśmiechem na twarzy i z pełnymi od sałatek brzuchami. Przecież najważniejsza jest wspólna i zgodna zabawa. Pamiętajmy, że zabawa jest w końcu integralną częścią nauki. A w tę środę uczniowie uczyli się bycia razem, sztuki kompromisu i zdawali egzamin z samorządności.

Ziemniak3

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

We wtorek 24.10.2017r. w Szkole Podstawowej w Rożentalu odbył się turniej Mini Piłki Ręcznej o Mistrzostwo Gminy Lubawa Szkół Podstawowych chłopców.

Mecze pomiędzy drużynami były bardzo zacięte z dużym zaangażowaniem samych zawodników. Po rozegranych meczach w grupach, zostały wyłonione po dwie najlepsze drużyny, które rozegrały mecze finałowe. W meczu o pierwsze miejsce zagrały drużyny ze SP w Złotowie i ze SP w Kazanicach.

Po bardzo zaciętym i wyrównanym pojedynku w regulaminowym czasie był remis 7:7. Dopiero dogrywka wyłoniła zwycięzce po bardzo zaciętym pojedynku, w którym ostatecznie zwycięzcami  okazali się zawodnicy ze SP w Złotowie zwyciężając 11:9.

4 1 2 3

Bal wszystkich świętych w Kazanicach
Tuż przed Zaduszkami w Szkole Podstawowej w Kazanicach miał miejsce drugi już Bal Wszystkich Świętych. Szkolna uroczystość zgromadziła przedszkolaków i uczniów klas I-IV. Większość uczestników balu przybrało atrakcyjne stroje przypominające znanych świętych. Jednak najwięcej dzieci wybrało strój aniołka. Były wspólne tańce, pląsy i śpiewy z animacjami. Dobrym relaksującym oddechem dla harcujących był konkurs wiedzy o świętych, który wygrała Zosia Ługiewicz. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody książkowe i kalendarze. Po finałowym tańcu przy piosence „Święty uśmiechnięty” wszyscy kandydaci na świętych mieli okazję posmakować pysznego tortu zamówionego specjalnie na tą okazję.
Kazanicki „Bal wszystkich świętych” przygotowali katecheci: ks. Szczepan Modliborski i Andrzej Chołaszczyński przy współpracy z wychowawcami klas i samorządem szkolnym.

DSC01022 DSC01025 DSC01037 DSC01038 DSC01042 DSC01050 DSC00983 DSC00987 DSC00991 DSC00996 DSC01011

WARSZAWA ZDOBYTA
Stolicę Polski powitaliśmy przed godziną 9.00. Z pewnością wycieczka uszyta była dla naszych uczniów na miarę! 19 października pod opieką pań: Doroty Ruczyńskiej, Elżbiety Szulc, Haliny Pokojskiej i Kamili Kądzieli – uczniowie Szkoły Podstawowej w Kazanicach, a także klasy II Gimnazjum zwiedzili Warszawę. Stolica powitała nas złotą polską jesienią. Wyłaniające się zza budynków słońce dodawało uroku Staremu Miastu. Plac Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza (zmiana warty), Plac Teatralny, Krakowskie Przedmieście z Pałacem Prezydenckim, pomnik Mickiewicza, a także Zamek Królewski mieliśmy okazję podziwiać wraz z rewelacyjnym panem przewodnikiem, który czarując słowem świetnie przybliżał młodzieży i tę odległą i tę bliższą historię stolicy i kraju.
Niezapomnianym akcentem stały się ławeczki, z których usłyszeć można było utwory autorstwa Fryderyka Chopina. Kościół św. Anny, Kolumna Zygmunta, Plac Zamkowy, Katedra, czy pomnik Jana Kilińskiego na pewno pozostaną na długo w pamięci uczniów. Sporo uciechy i zaskoczenia przyniosło nam podziwianie Pomnika Małego Powstańca, Barbakanu, a przede wszystkim Łazienek. Spacer po parku był niezwykle urokliwym doświadczeniem, zważywszy na przepiękną aurę. Kropką nad „i” okazał się być Stadion Narodowy. Być może niektórzy poczuli nawet przedmeczową atmosferę! Innym wystarczyło samo „wdrapanie się” na najwyższe zakątki trybun. W czwartkowy wieczór po godzinie 19.00 pożegnaliśmy Warszawę…

Kamila Kądziela

Warszawa

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW

Od momentu wejścia w szkolne progi tworzycie razem z nami wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien sumiennie wypełniać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim nauka, do której wdrożą Was nauczyciele i rodzice.
My starsi koledzy wyciągamy do Was pomocną dłoń. Zawsze możecie skorzystać z naszych rad i pomocy, zwrócić się do nas ze wszystkimi trudnymi sprawami, problemami, a wiemy, że będzie ich dużo. Będziemy kontaktować się z Wami na przerwie, pomagać w szukaniu zagubionych rzeczy, będziemy wspólnie się bawić.
Uśmiechnijcie się, bo w szkole jest przyjemnie, miło i radośnie. Cieszymy się, ze powiększyła się nasza szklona rodzina.
Życzymy Wam wspaniałych wyników w nauce i wzorowego zachowania.

ślub2ślub3ślub4

????????????????????????????????????

Rozmowa Naszych Spraw z nowo powołanym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kazanicach p. Marcinem Jackowskim

Organ prowadzący Gminy Lubawa powierzył na rok szkolny 2017/2018 stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kazanicach panu Marcinowi Jackowskiemu, dotychczasowemu nauczycielowi i pedagogowi tejże szkoły. Nasze Sprawy zadały kilka pytań Nowej Dyrekcji.
 
NS: Dlaczego zdecydował się Pan na tę funkcję?
MJ: Należy zacząć od tego, iż nie była to decyzja planowana. Zaszła tu tzw. potrzeba chwili. Po rezygnacji Pana Dyrektora Andrzeja Chołaszczyńskiego padła propozycja, abym objął to stanowisko. Była to bardzo trudna decyzja, ale czując ogromne wsparcie społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego postanowiłem podjąć próbę.
NS: Jak czuje się Pan na nowym stanowisku?
– Już teraz dobrze. Wiadomo, że potrzeba trochę czasu, aby przystosować się do nowej sytuacji, ale człowiek jest takim stworzeniem, że potrafi się szybko dostosować, oczywiście jeżeli tego chce…

NS: Jakie zmiany planuje Pan wprowadzić w szkole w najbliższym czasie?
– Rewolucji żadnych nie przewiduję. Na pewno zrealizujemy jakieś nowe projekty, pracujemy nad korektą kalendarza imprez szkolnych, ale wszystko to jest aktualnie na etapie planowania. Jedną z nowości jest na pewno montaż monitoringu wizyjnego, którego zadaniem będzie podniesienie bezpieczeństwa w naszej szkole, co jest dla mnie priorytetem. Poza tym zobligowani jesteśmy do realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa np. wdrażanie nowej podstawy programowej, bezpieczeństwo w Internecie, czy wzmacnianie wychowawczej roli szkoły itd. Musimy pamiętać, że znajdujemy się w okresie głębokiej reformy oświaty i nasze działania należy skoncentrować na prawidłowej organizacji całej pracy szkoły.

NS: Dyrektor szkoły – czy to ciężka praca?
– Ciężka praca jest na gospodarstwie rolnym, czy też inna praca fizyczna. Wykonywanie moich obowiązków, jak również pozostałych nauczycieli nie należy do łatwych, ze względu na ich specyfikę. Musimy pamiętać, że praca nauczyciela, jak i dyrektora to nie tylko nauczanie, ale również wychowywanie uczniów, a w szkole gdzie mamy ich 150, mamy również 150 różnych temperamentów, z którymi naprawdę trzeba wiedzieć jak postępować. Zresztą rodzicom nie muszę tego tłumaczyć, bo każdy wie z jakimi sytuacjami wychowawczymi mają do czynienia na co dzień, a w szkole mnożymy to wielokrotnie.
NS: Czy właśnie to chciałby Pan robić w życiu?
– Na to pytanie udzielę odpowiedzi w czerwcu 2018 roku.

NS: Czy ma Pan zamiar wprowadzić nowe zajęcia?
– Wachlarz proponowanych zajęć w naszej szkole jest bardzo szeroki, ale zawsze można go poszerzyć. Na pewno spróbuję zrealizować swój pomysł, który dotychczas gdzieś umykał, tzn. wyjazdy na basen w Iławie w celu nauki pływania lub doskonalenia umiejętności w tej dyscyplinie sportu. Szkoły miejskie w Iławie mają zapewnione zajęcia na basenie raz w tygodniu z racji swojego położenia, co nie znaczy, że my jako szkoła gminna nie możemy się rozwijać w tym zakresie. Sposobem jak najbardziej gospodarczym spróbuję zorganizować takie zajęcia już w październiku.

NS: Czy jest Pan zadowolony ze zdolności i wyników w nauce naszych uczniów?
Zawsze, gdy wyniki są wysokie nauczyciela, dyrektora ogarnia duma, bo są one niejako wyznacznikiem naszej pracy. Myślę, że należy się skupić nad stworzeniem jak najlepszych warunków do osiągania takich sukcesów.

NS: Lubi Pan pracę z dziećmi?
Inaczej nie pracowałbym w szkole.

NS: Czy posada dyrektora wprowadziła zmiany w pańskim życiu osobistym? 
– Na pewno tak. Praca dyrektora nie sprowadza się tylko do wykonywania zadań w szkole. Jest ona niezwykle absorbująca, dlatego też wymaga poświęcenia większej ilości czasu, który jak wiemy jest „towarem deficytowym”. Na razie jednak nie mam sygnałów od rodziny, że ich zaniedbuję więc idziemy do przodu.

NS: Co robi Pan w wolnym czasie? Czy posiada Pan jakieś hobby?
– Oczywiście. Powiem może trochę w sposób pospolity, ale moim hobby jest sport, dobra książka, muzyka. Do marca tego roku czynnie uprawiałem różne sporty tj. koszykówka, piłka nożna, pływanie, jazda na rowerze, niestety po kontuzji kolana pozostały mi już tylko dwie ostatnie. Jeśli chodzi o książki to polecam autorów: Remigiusz Mróz , Jo Nesbo, Katarzyna Pużyńska itp., którzy piszą historie trzymające non stop w napięciu.

NS: Dziękujemy za rozmowę i życzymy wytrwałości i sukcesów w wykonywaniu nowych zadań kierowniczych.

przekazanie

DARIA SIEMIŃSKA WICEMISTRZYNIĄ POLSKI !!!
 
W dniach 23-24.09.2017 roku w Białej Podlaskiej odbyły się Mistrzostwa Polski U16 -Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego, na którym nasza Daria wywalczyła srebrny medal w pchnięciu kulą, ustanawiając kolejny rekord szkoły i życia – 12, 54 m.
Na mistrzostwach odnotowano przeszło 900  zawodników z blisko 200 lekkoatletycznych klubów Polski, którzy dwa tygodnie wcześniej wywalczyli awans w 8 zawodach tzw. makroregionach.
Z  klubu LKS Lubawa awans zdobyła Daria Siemińska uczennica Gimnazjum w Kazanicach w konkurencjach :rzut dyskiem i pchnięcie kulą i to ona reprezentowała nas w Białej Podlaskiej wraz z trenerem Leszkiem Kołodziejskim. Pierwszego dnia nasza zawodniczka wystartował w rzucie dyskiem z którą to konkurencją wiązaliśmy mniejsze nadzieję z tego względu , że Daria trenuje ją zaledwie 2 miesiące i tutaj sam awans do Mistrzostw Polski U 16 był ogromnym osiągnięciem. Ostatecznie nasza zawodniczka zajęła miejsce w połowie stawki ( 12 miejsce – 30,80 m). Całą nadzieję skierowaliśmy na główną konkurencję naszej zawodniczki czyli pchnięcie kulą , którą trenuje od 2 lat. Wiadomo było, że o medal będzie trudno ponieważ na podobnym poziomie było 6 zawodniczek w kraju.
Do tego pogoda nie rozpieszczała było chłodno i wietrznie a koło do pchnięcia było mokre z powodu wcześniejszych opadów deszczu co groziło poślizgiem i kontuzją.
Nasza zawodniczka w eliminacjach makroregionalnych była dopiero 3 ponieważ stały one na wysokim poziomie. Tym samym awans Mistrzostwa wywalczyła z rezerwy wojewódzkiej dzięki uzyskanemu minimum określonego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Jak się okazało Daria swoją szansę wykorzystała w 100%. Zawodniczka już w pierwszej próbie, pchając z dużą rezerwą, osiągnęła rekord życiowy 12,54 m !!! Ten wynik był już poza zasięgiem większości rywalek. Daria zostaje wicemistrzynią Polski U16 czym ratuje honor konkurencji technicznych województwa warmińsko -mazurskiego zdobywając jedyny medal!!! Medal ten ma również bardzo pozytywny wymiar podtrzymuje bowiem dobrą pasę zawodników LKS Lubawa, którzy od 10 lat nieprzerwanie każdego roku zdobywają choć jeden miejsce na podium Mistrzostw Polski !!! Cieszy postawa naszej zawodniczki, która wytrzymała trudy konkursu i jako jedna z niewielu zawodniczek tego dnia potrafiła ustanowić rekord życiowy w najważniejszym momencie. Gratulujemy i życzymy wielu osiągnięć i rekordów życiowych w kolejnym sezonie!!!

Leszek Kołodziejski

Pan Leszek i Daria

ROZMOWA Z DARIĄ SIEMIŃSKĄ
A. Ch.: Dario, na wstępie przyjmij gratulacje, jesteś Wicemistrzynią Polski w pchnięciu kulą U-16 . Jak to jest – odczuwać, że w całym kraju tylko jedna dziewczyna pcha kulą dalej niż Ty?
D.S.: Dziękuję za gratulacje. Jestem bardzo szczęśliwa, choć jest pewien niedosyt z faktu, że ktoś jednak pcha dalej, ale nie ma co narzekać i tak jest świetnie. Startując na Mistrzostwach dałam z siebie 110 % . Zrealizowałam wszystko to, co wcześniej ustaliliśmy z trenerem i się udało.
To wielki sukces: Twój i trenera pana Leszka Kołodziejskiego. Wicemistrzynią Polski zapewne nie zostaje się w łatwy sposób. Sukces został poprzedzony mozolnymi przygotowaniami…
– Rzeczywiście, droga do sukcesu nie jest łatwa. Aby jak najlepiej się przygotować i ,,trafić ” z formą akurat na te zawody trenowałam pięć, a nawet sześć raz w tygodniu po 2-3 h. Wraz z moim trenerem p.Leszkiem, najwięcej pracy wykonaliśmy w wakacje. W poniedziałki i czwartki trening siłowy, a resztę dni ćwiczyliśmi technikę pchnięcia kulą. Sukces ten to nie przypadek, to wytrwałość, nauka, analiza, poświęcenie, a przede wszystkim suma wysiłku powtarzanego z dnia na dzień.
Przypomnij, jaka była Twoja droga do tego sukcesu.
– Lekkoatletykę trenuję od 3 lat. Przygoda sportowa zaczęła się od wyjazdów na zawody, później systematyczne treningi w klubie LKS Lubawa. Osiągnięć w różnych imprezach sportowych w województwie, powiecie i gminie było bardzo dużo. Najważniejsze jednak ,,przyszły” we wrześniu : I miejce w Finale Krajowym Nestle Cup 2017 w Warszawie (wielobój rzutowy); I i III miejsce ( rzut dyskiem i pchnięcie kulą ) na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Olecku (które były przepustką na Mistrzostwa Polski), no i oczywiście ten najważniejszy i najcenniejszy tytuł Vice-mistrzyni Polski Młodzików 2017. Oprócz zdobycia medalu poprawiłam również swój rekord życiowy, który teraz wynosi 12,54m.
Czy uprawiając „lekką” świadomie rezygnujesz z innych pasji, mogłabyś po prostu przecież beztrosko spędzać wolny czas jak wielu innych rówieśników … rower, rolki, komputer itp
– Sport i lekkoatletyka są dla mnie największa pasją. Jestem człowiekiem, który nie potrafi wysiedzieć w miejscu, nie robiąc kompletnie nic.
A co Wicemistrzyni Polski porabia w wolnych od treningu i nauki chwilach?
– Dni wolnych od treningu i nauki nie mam wcale tak dużo. Jednak gdy jest taki czas, w którym mam ,,wolne” myślę co zrobić , gdzie wyjść aby aktywnie go spędzić m.in chodzę na basen czy przejażdżki rowerowe.
Jakie masz plany sportowe na rozpoczęty rok szkolny? Możemy liczyć na jeszcze jeden medal?
– Razem z Trenerem mamy ustalone cele na kolejny rok i sezon. Na pewno można do nich zaliczyć poprawienie ,,życiówki”. Oczywiście są marzenia o kolejnym medalu najwyższej rangi, czy będzie – to czas pokaże.
Dalej razem będziemy ciężko pracować, aby osiągnąć to o czym marzymy, bo jak to mówią w życiu nie ma rzeczy niemożliwych.
Chciałabyś na koniec powiedzieć coś od siebie?
– Przed wszystkim chciałabym podziękować mojemu trenerowi panu Leszkowi Kołodziejskiemu, któremu zawdzięczam bardzo wiele , za poświęcony czas, wyrozumiałość, wsparcie w trudnych chwilach, za rozmowy i motywację. Szczególne podziękowania należą się też moim rodzicom, to dzięki nim mogę się rozwijać i spełniać swoje marzenia, a także gronu przyjaciół i znajomych, na których zawsze mogę liczyć.
Dziękuję za rozmowę, dziękujemy za sukces, z którego cieszymy się całą szkołą i życzę dalszych sportowych sukcesów.
Rozmawiał  A. Chołaszczyński

Daria SiemińskaDaria Siemińskamedal darii

Daria Siemińska

Wrzesień w naszej szkole to jak zwykle czas wyborów do samorządu uczniowskiego. W tym roku do głosowania stanęło 16 uczniów. Najwięcej głosów zdobyła Oliwia Januszewska – 33, która została przewodniczącą szkolnego samorządu na rok szkolny 2017/2018. W zarządzie znaleźli się także: Mikołaj Dobrowolski (31) – zastępca przewodniczącego , Marcin Figger (26) – sekretarz. Przez kolejne 2 lata samorządem szkolnym opiekować się będą panie Kamila Kądziela i Agnieszka Wilczewska. Poniżej podajemy wyniki głosowania oraz zadania i cele działa nią samorządu.

Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w imię dobra innych, dobra społecznego. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie. Pod pojęciem ,,samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawanie ich za własne. W dążeniu do realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że nasz Samorząd taki właśnie będzie.

Do zadań Samorządu uczniowskiego należy:

Współorganizowanie życia kulturalnego szkoły, organizowanie dyskotek szkolnych, organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia, zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły, prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem komputera oraz tablicy informacyjnej Samorządu Uczniów, organizowanie dnia praw i obowiązków ucznia, monitorowanie znajomości praw i obowiązków ucznia, reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę, pomoc uczniom w nauce, upowszechnianie czytelnictwa.

Cele ogólne:

-Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły.
-Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.
-Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich
-Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
-Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
-Poznawanie tradycji regionalnych.
-Rozwój zainteresowań.
-Osobiste angażowanie się w zwalczanie zła.
-Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
-Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli na terenie, szkoły, wsi, miasta, kraju.
-Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
-Rozwijanie uzdolnień.

Oto lista kandydatów do Samorządu uczniowskiego:
Oliwia Januszewska
Mikołaj Dobrowolski
Marcin Figger
Kinga Pietrzak
Kamil Kościński
Antoni Wyżlic
Maria Wyżlic
Weronika Taszkun
Maja Banacka
Agata Graman
Kinga Czyżewska
Kinga Pokojska
Natalia Pokojska
Natalia Ankiewicz
Kinga Sadowska
Natalia Słupska

Oliwia Januszewska                                                                      Mikołaj Dobrowolski

Oliwia Januszewska                                                                                           Mikołaj Dobrowolski

Marcin Figger                                                                      Marcin Figger

” To już jest koniec….”

Zakończyliśmy kolejny rok szkolny 2016/17. Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą, po czym na sali sportowej wręczono nagrody za wybitne wyniki w nauce oraz statuetki  najlepszym sportowcom. Byliśmy również świadkami bardzo wzruszających chwil, gdy żegnał się ze społecznością szkolną Dyrektor szkoły Pan Andrzej Chołaszczyński (bez obaw zostaje nadal z nami, tyle że w innej roli). Serdecznie dziękujemy za 25 lat sprawowania funkcji Dyrektora, za życzliwość i dobre serce oraz życzymy Wszystkiego Dobrego!!!!!!!!

POŻEGNANIE KLASY III GIMNAZJUM!!!!!

DSC_0452

Pod hasłem „Iść, ciągle iść w stronę słońca…” pożegnaliśmy dzisiaj najstarszych gimnazjalistów.

Otrzymali oni z rąk Dyrektora i wychowawczyni świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Wyróżniono również uczniów z najlepszymi wynikami w nauce, sporcie i kulturze. Absolwentom serdecznie dziękujemy za minione lata oraz życzymy powodzenia na dalszej drodze.

Wszystkiego dobrego!!!

DSC_0466

????????????????????????????????????

Kamil Szulc – najwyższa średnia – 5,65


????????????????????????????????????

Kacper Żuchowski

ZAPRASZAMY NA DNI KAZANIC!!!!!!!

DNI KAZANIC-DNI RODZINY 220. ROCZNICA SZKOŁY
4 czerwca 2017
11:3o – Mecz ZUH Zadroga – LZS Fijewo /boisko przy szkole/
14:oo – recital „Wesołych Bąbli”
14:15 – parada stalowych rumaków
15:00 – wymarsz orszaku historycznego
ulicami Kazanic
15:30 – poświęcenie obelisku
– koncert Lubawskiej Orkiestry Dętej
16:oo – prelekcja:
„Szkoła w Kazanicach na tle dziejów”
16:15 – musztra kadetów
– widowisko historyczne
Bractwa Rycerskiego z Gniewu
17:oo – tańce dawne,
finał konkursu na
strój historyczny
17:3o – konkursy, quizy i zabawy
rodzinne, aukcje
19:oo – koncert Andrzeja RosiewiczaZnalezione obrazy dla zapytania rosiewicz
20:3o – jubileuszowe harce – zespół Golden Boys
>> ZAPRASZAMY<<

Góóóóóra grosza!!!!!!!!!

W dniach 28 XI – 9 XII 2016 r. odbyła się  w naszej szkole zbiórka monet w ramach akcji Góra Grosza. Akcję po raz kolejny zorganizowała Pani Elżbieta Szulc wraz z uczniami klasy V. Po przeliczeniu  okazało się, że zebraliśmy 3.571 monet o różnym nominale, a ich wartość wynosiła 96,70 zł.  Pieniądze wysłaliśmy do Fundacji „Nasz Dom”. Uznaliśmy, że warto jest pomagać innym. 

Agata Graman,  Zuzia Wiśniewska   

IMG_3222

Boże Narodzenie w Kazanicach!!!

W roku, który kilka dni temu pożegnaliśmy byliśmy w Zespole Szkół w Kazanicach uczestnikami i zarazem świadkami niezwykłych Wigilii Bożego Narodzenia. Pierwsza odbyła się we wtorek 20 grudnia. Jej adresatem była społeczność wiejska Kazanic. Nasze skromne progi przekroczyły osoby, które niejedną wigilię już przeżyły i zorganizowały. Wśród gości znalazły się również Panie z Wiejskiego  Koła Gospodyń, które z pewnością wiedzą ile trudu i wysiłku kosztuje przygotowanie wigilijnej wieczerzy. I jak to w większości polskich domostw bywa i ten wigilijny czas spędzony został  przy wspólnym stole oraz na wspólnym byciu i kultywowaniu rodzimych tradycji. Za kolędowanie odpowiedzialny był dyrektor – pan Andrzej Chołaszczyński. Kolędy i pastorałki wykonane przez uczniów szkoły z pewnością poruszyły serca przybyłych.

Pismo Święte i opłatek , którym dzielimy się podczas składania życzeń były integralną częścią wspomnianego wydarzenia. Ksiądz proboszcz Szczepan Modliborski odczytał fragment ewangelii Św. Łukasza dotyczący narodzin Jezusa.

Pierwsza gwiazdka rozbłysła dla gości w momencie pojawienia się na scenie aktorów z klas gimnazjalnych wcielających się w jasełkach  w role Maryi, Józefa, Trzech Króli czy też zwierząt oczekujących narodzin Chrystusa Króla. Inscenizacja była niezwykle emocjonującym i plastycznym wydarzeniem. Nad całością czuwała pani Alicja Jankowska wraz z panem Andrzejem Chołaszczyńskim, który zajął się oprawą muzyczną przedstawienia. O szatę graficzną i dekoracje zadbały panie: Katarzyna Kisicka, Mariola Pułka, Anna Lipińska i Mirosława Ruczyńska-Sokołowska. Nad przygotowaniem poczęstunku czuwała pani Teresa Borkowska.

Wigilie klasowe i szkolną obchodziliśmy dnia 21 grudnia. Wrażenia artystyczne z pewnością były równie silne. Życzymy wszystkim, by Nowy Rok 2017 obfitował tylko w radosne dla serc momenty.

Link do filmu:

Jasełka Kazanice

IMG_2397 IMG_2398 IMG_2399 IMG_2400 IMG_2401 DSC_02 DSC_0273 DSC_0278 DSC_0281 DSC_0289 DSC_0295 DSC_0308

wigilia

Kliknij link ZAPROSZENIE

Mikołaj w Kazanicach!!!

W naszej tradycji pamięć o św. Mikołaju jest wciąż żywa i podtrzymywana z ochotą przez kolejne pokolenia. Dzień imienin Mikołaja, przypadający 6 grudnia jest okazją do wszelkiego rodzaju niespodzianek i obdarowania bliskich drobnymi prezentami w tajemnicy. I choć niektórzy twierdzą, że postać i legenda tego świętego są mocno przereklamowane… pamiętajmy o fakcie, że bez względu na to, który wątek tradycji wydaje nam się najbardziej bliski bądź daleki, warto zachować w sercu intencje leżące u podstaw przekazywanych przez wieki legend i zwyczajów. Bo przecież dobroć i bezinteresowna miłość są zawsze w cenie. Dlatego też dnia 6 grudnia 2016r. w Zespole Szkół w Kazanicach odbył się mikołajkowy happening połączony z kiermaszem świątecznym. Do naszych grzecznych (najczęściej) uczniów przybył sam św. Mikołaj, który chodząc po klasach wraz z uroczymi Śnieżynkami rozdawał słodkie upominki. Starsza młodzież wraz z tą nieco mniejszą  śpiewały piosenki oraz recytowały wierszyki dla gościa przybyłego z daleka.  Szkolne koło Caritas przygotowało kram z ciastami i innymi przysmakami. Pieniądze ze sprzedaży smakołyków wolontariat przeznaczył na leczenie chłopca z diecezji toruńskiej – Krzysztofa Lewandowskiego, który uległ wypadkowi.  Swój wkład w obchody Mikołajek miała również Drużyna Zuchowa Wesołe Bąble. Zuchy  sprzedawały  ręcznie zdobione bombki, kartki z życzeniami, łańcuchy  oraz inne ozdoby świąteczne. Dochód ze sprzedaży również przeznaczony został na pomoc chłopcu. Nasz mikołajkowy dzień był piękną zapowiedzią Świąt Bożego Narodzenia…

[foogallery id=”258″]

Ku przestrodze!

29 lstopada 2016r. Zespół Szkół w Kazanicach odwiedziła policjantka z Lubawy Lucyna Kanicz. Było to spotkanie dla klas gimnazjalnych. Rozpoczęło się o godz. 10:30 w sali korekcyjnej. Funkcjonariuszka zaczęła od uświadomienia młodzieży, że w tym wieku juz samodzielnie odpowiadają za swoje czyny, a popełnienie przestępstwa może sończyc się np. osadzeniem w zakładzie poprawczym. Wszyscy byliśmy bardzo zainteresowani i w skupieniu słuchaliśmy tego, co policjantka ma nam do przekazania. Następnie został przedstawiony film o młodych ludziach, którzy złamali prawo i w ten sposób popełnili życiowe błędy. Ich skutki łatwo dosztrzec w dorosłym świecie, ponieważ karanych osób nikt nie chce przyjąć do pracy. Nieważne są wtedy umiejętności, ale przestępcza przeszłość. Oczywście, film został oparty na faktach, dlatego bardzo nas poruszył.

Z. Prass, N. Ewertowska.

IMG_2369 IMG_2370

Zapraszamy do lektury aktualnej gazetki szkolnej „Nasze Sprawy” (link poniżej)

NS-grudzień-2016

Bal Wszystkich Świętych w Kazanicach!!!

Głośno i wesoło w czwartkowy wieczór 27 listopada bawiły się Dzieci ze Szkoły Podstawowej i z Gimnazjum w Kazanicach. Śladami świętych pójść może przecież każdy…  Między innymi św. Józef, św. Teresa, św.  Cecylia oraz liczne grono aniołków – świętowały u nas rodzinnie pląsając przy dźwiękach religijnej muzyki dla dzieci. Uczniowie mogli przebrać się za swojego patrona lub ulubionego świętego. Zabawa poprzedzona była mszą świętą sprawowaną przez księdza Proboszcza Szczepana Modliborskiego. Całością zaś dowodził dyrektor Andrzej Chołaszczyński wraz z Paniami opiekunkami samorządu uczniowskiego. Gwoździem programu były quiz z nagrodami, konkurs na najlepsze przebranie i słodki poczęstunek.  Wszystkich Świętych  według tradycji katolickiej jest świętem radości i życia, dlatego jesteśmy zdania, że nasz bal wszystkich świętych,  rodzinne świętowanie i zaduma to najlepsza lekcja patriotyzmu i radości oraz pamięci o tych, którzy odeszli.

[foogallery id=”233″]

My jesteśmy przedszkolaki.

Maluszki kochane.

Zapraszamy wszystkich na nasze pasowanie.”

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole zbiegły się z pasowaniem na przedszkolaka. Nowo przybyłe dzieci zostały przyjęte do zacnego grona przez Pana Dyrektora po zaprezentowaniu wierszyków i piosenki „Przedszkole – drugi dom”. Okazało się, że Milusińscy potrafią już śpiewać w języku angielskim! Atmosfera radości i integrowanie się we wspólnej zabawie udzieliło się także Rodzicom. Nawet sok z cytryny niestraszny był Skrzatom z Przedszkola. Tak więc pierwsze koty za płoty!

W roku szkolnym 2016/2017 do Przedszkola uczęszcza 25 dzieci, w tym 11 chłopców i 14 dziewczynek.

„ Powiemy Wam coś jeszcze!

Nie mówcie nikomu…

Że my się czujemy w przedszkolu, jak w domu!.

[foogallery id=”207″]

[foogallery id=”221″]

WARMIOLANDIA ZDOBYTA!!!

Wietrzny i nieco deszczowy jesienny wtorek 4 października uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej w Kazanicach spędzili w dawnej stolicy województwa warmińsko-mazurskiego – Olsztynie.

Pierwszym punktem programu był Olsztyński Teatr Lalek.  „Niebieski piesek” przypadł Dzieciom do gustu nie dlatego, że jest sztuką znakomitego węgierskiego dramaturga… Powód jest zupełnie inny. Bohaterem sztuki był śliczny, bezbronny,  niebieski piesek. Mały odmieniec nie chcąc narazić najbliższych na przykrości  decyduje się opuścić dom. Jego wędrówka w świat to pasmo drwin, upokorzeń i szykan. Do czasu, gdy spotyka takiego samego odmieńca jak on – marynarza o rudych włosach. Rudy i Niebieski wbrew przeciwnościom losu starają się odmienić swoje życie i znajdują szczęście, które daje przecież przyjaźń.

Sztuka z pewnością niosła ogromny ładunek empatii. I tą empatią właśnie naładowała dziecięce akumulatorki. A jeśli chodzi o nasze domowe, kazanickie podwórko – Dzieciaczki w klasach organizują się do dziś, wystawiając teatrzyki według własnych  scenariuszy. Grunt to odbiór ze zrozumieniem!

Kolejnym, niezwykle oczekiwanym zresztą miejscem, które udało się wycieczkowiczom odwiedzić, była słynna Warmiolandia. Wiewiór, Sowa, Warmiś i Turboran jako gospodarze bawialni urozmaicają zabawę. Jednak nasze  Dzieciaczki nie byłyby sobą, gdyby nie poradziły sobie  same. Bo cóź więcej potrzeba do szczęścia prócz setek przeszkód, ścieżek, kładek i miękkich kryjówek, które pokonywać można było w tempie szybszym, niż docierające do kuli ziemskiej promienie słoneczne. W dodatku można było mieć brudne skarpety, bo przecież mama nie widzi…

Dmuchane, ogromne zjeżdżalnie nie przeraziły nawet najmniejszych uczestników zabawy, zaś bolidy podobne do tych z Formuły 1 zapraszały nawet tych mniej doświadczonych kierowców na przejażdżkę.

[foogallery id=”195″]

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KALENDARZEM WAŻNYCH WYDARZEŃ, UROCZYSTOŚCI, KONKURSÓW I IMPREZ SPORTOWO-KULTURALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W KAZANICACH NA ROK SZKOLNY 2016/17

Kalendarz wydarzeń 2016-17

Witamy w nowym roku szkolnym 2016/2017

W dniu 01.09.2016r. uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2016/17. Tradycyjnie o godz. 8:00 odprawiona została Msza Św., po czym na placu apelowym przywitał wszystkich uczniów, rodziców, kadrę pedagogiczną oraz przybyłych gości Pan Dyrektor Andrzej Chołaszczyński.

Życzymy wielu sukcesów w nauce, sporcie i innych sferach edukacyjnych!!!

IMG_2172 IMG_2170

Z ostatniej chwili………..

KAZANICE GÓRĄ!!!

Uczniowie klas I i II Gimnazjum im. kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach reprezentując barwy Gminy Lubawa odnieśli zwycięstwo w turnieju kwalifikacyjnym „Piłkarska Kadra Czeka”, tym samym zapewniając sobie udział w wojewódzkim finale. Turniej odbył się w Kazanicach. Wyniki spotkań:

Gmina Iława – Gmina Lubawa – 1:2

Gmina Iława – Gmina Ostróda – 6:2

Gmina Lubawa – Gmina Ostróda – 1:1.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Zdjęcia wkrótce.

Fotogaleria z Dni Kazanic 2016′

[foogallery id=”167″]

Kilka zdjęć z „Małego Euro” – Kanzas’2016.

[foogallery id=”152″]

Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. kard. St. Dziwisza w Kazanicach                       Kazanice 83a  14-260 Lubawa tel/fax 89-645-11-99  e-mail:  zskazanice@interia.pl

 

SZANOWNI RODZICE, PEDAGODZY, KATECHECI, DYREKTORZY SZKÓŁ, PRACOWNICY SAMORZĄDÓW

 

ZAPRASZAMY NA SESJĘ

DZIECKO – RODZINA – SZKOŁA

3 czerwca 2015 r.  sala sportowa Zespołu Szkół w Kazanicach

 

Plan sesji:

17:oo  –  powitanie, wprowadzenie – mgr Andrzej Chołaszczyński /dyrektor Zespołu Szkół w Kazanicach/

17:15  –   „Substancje psychoaktywne i farmakologiczne jako współczesne zagrożenie zdrowia i życia”  –  mgr Marcin Jackowski /pedagog, oligofrenopedagog/

17:3o  –  „Rodzina podstawowym środowiskiem wychowawczym” – mgr Małgorzata Walaszczyk /dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Diec. Warszawsko-Praskiej, wykładowca UKSW W-wa/

18:oo  –  „Wychowanie a szkoła” – dr hab. Marek Czachorowski /etyk, wykładowca KUL Lublin, UKSW W-wa/

 

PLAN DNI KAZANIC 2016′

Baner 2016

Zakopane 2016′

„Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna!” Zapewne większość uczestników naszej wycieczki wypowiedziało te słowa widząc krajobraz nad Morskim Okiem.

Na początku maja uczniowie Zespołu Szkół w Kazanicach wybrali się na sześciodniową wycieczkę do Zakopanego. Wychowawcy: D. Zabłotna, D. Ruczyńska, K. Kisicka i M. Jackowski chcieli pokazać swoim uczniom jeden z najpiękniejszych regionów Polski – Tatry. Są to jedyne góry w naszym kraju o charakterze alpejskim, o widokach zapierających dech w piersiach. Każdy, kto raz ujrzy te góry, będzie chciał powracać tu bez końca.

Podróż swą zaczęliśmy od wędrówki szlakami po zjawiskowo pięknych solnych podziemiach Kopalni Soli „Wieliczka”. Wykute w soli piękne komory, niesamowite podziemne jeziora i unikalne solne rzeźby wywarły na wszystkich ogromne wrażenie. Blisko 3 km krętych korytarzy, 800 schodów do pokonania i zejście na głębokość 135 metrów pod ziemię „poczuliśmy w nogach”.

Jednym z najczęściej odwiedzanych i najpopularniejszych miejsc w Zakopanem jest Gubałówka, skąd mogliśmy podziwiać przepiękną panoramę Tatr i Zakopanego. Dodatkową atrakcją dla młodzieży był wjazd wyciągiem krzesełkowym i zjazd jedną z najnowocześniejszych kolei linowo – terenowych. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły również widoki z Kasprowego Wierchu ( 1987 m n.p.m. ) To jedna z najbardziej rozpoznawalnych gór w Tatrach. Atrakcją był zalegający na zboczach śnieg i niska temperatura. Przewodnik, który nam także towarzyszył podczas pieszej wędrówki nad Morskie Oko, opowiadał o pięknych i malowniczych jeziorach w tej części Tatr. Niższe – Tatry Zachodnie kryją liczne jaskinie. Jedną z nich jest Jaskinia Mroźna, w której mogliśmy obserwować liczne procesy krasowe. Prawdziwa lekcja geografii w terenie.

Wracając z Zakopanego wstąpiliśmy na kremówki do Wadowic. Ostatnim, ale jakże interesującym miejscem naszej wycieczki, był Kraków. Zaproszeni przez brata franciszkanina Michała Laskowskiego ( absolwenta naszej szkoły ) zwiedziliśmy Wawel i krakowski rynek. Wieczorny spacer po Krakowie i uśmiech na twarzach naszych uczniów – bezcenne. Unikatowym doświadczeniem edukacyjnym była wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Nasza wycieczka była dla wszystkich wspaniałą lekcją geografii i historii. W pamięci pozostały niezapomniane chwile, a w sercach tysiące zdjęć…

Wadowice Nosal1 Nosal Morskie Oko1 Morskie Oko Kasprowy Wierch Gubałówka

[foogallery id=”124″]

Zgodnie z decyzją MEN i rekomendacjami Ministra Zdrowia 18 stycznia w poniedziałek klasy 1-3 wracają do szkoły stacjonarnie.
Dalej obowiązują nas ścisłe reżimy sanitarno-epidemiologiczne, uczciwość, rozsądek i czujność dotycząca posyłania do szkoły tylko zdrowego Dziecka, a także noszenie maseczek w klasie podczas lekcji oraz w przestrzeni publicznej szkoły. Dzieci przynoszą ze sobą obuwie zamienne. Aktualne pozostają wejścia główne i szatnie dla klas 1-3.
Wychowawcy skontaktują się z Państwem celem ustalenia szczegółów przyniesienia do szkoły kartoników z wyprawkami Państwa Dzieci.
Na ten moment nie otrzymałam informacji z PKSu dotyczącej kursów do Zielkowa, ale z pewnością na razie dojazd organizowany będzie rano po godzinie 7:00 i o 12:20. Wszyscy Uczniowie dojeżdżający będą więc kończyć lekcje o 12:20 do momentu powrotu do szkoły starszych Klas.
W razie pytań służymy pomocą.
Z wyrazami szacunku
Kamila Kądziela

Proszę o powtórne prześledzenie wytycznych MEN i GIS dotyczących powrotu Dzieci do szkoły.