Marcin Jackowski – dyrektor szkoły

Nauczyciele:

Anna Lipińska

Urszula Strychalska

Mariola Pułka

Renata Łukwińska

Elżbieta Szulc

Dorota Ruczyńska

Dorota Zabłotna

Katarzyna Kisicka

Halina Pokojska

Mirosława Ruczyńska-Sokołowska

Alicja Jankowska

Agnieszka Wilczewska

Leszek Kołodziejski

Grzegorz Pułka

Andrzej Chołaszczyński

Ks. Szczepan Modliborski

Izabela Zapora

Pracownicy obsługi:

Teresa Borkowska

Teresa Banacka

Urszula Mieczkowska

Jan Zabłotny