RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/18

-DARIA RYBIŃSKA – PRZEWODNICZĄCA
-ANNA STAWIARSKA – Z-CA
-BOŻENA GÓRSKA – SKARBNIK
-EWELINA GUZOWSKA – CZŁONEK
-WIOLETTA WYŻLIC – CZŁONEK
-MARIA BULIŃSKA – CZŁONEK
-DOROTA DOBRZYŃSKA – CZŁONEK
-EWA MALISZEWSKA – CZŁONEK